14.července 2020: Kogenerační jednotka v Dačicích

V lednu 2020 byla uvedena v Dačicích do provozu nová kogenerační jednotka od Zeppelin CZ. Ta dodává teplo do výrobního areálu společnosti THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. (THK), která se zabývá výrobou součástí do automobilů. Elektrická energie z kogenerační jednotky je dodávána do distribuční sítě pro veřejnost. Celá realizace vznikla spoluprací mezi zmíněnou výrobní společností, společností Zeppelin CZ a E.ON Energie, a.s.

 

Aplikování kogeneračních jednotek pro výrobu tepla a elektrické energie realizuje společnost Zeppelin CZ ve spolupráci s předními provozovateli na energetickém trhu na celém území České republiky. Kogenerační jednotka v Dačicích o výkonu jednoho megawattu spaluje plyn; vyrobené teplo dodává do výrobního podniku THK a v případě malého odběru tepla ho ukládá v akumulační nádrži. Elektrická energie z jednotky je distribuována do distribuční sítě. Společnost E.ON Energie se rozhodla tuto kogenerační jednotku vybudovat vlastní investicí v těsné blízkosti výrobního areálu THK a následně ji propojit s jeho systémem vytápění.

 

„Kogenerační jednotka je prostřednictvím dispečinku E.ON Energie provozována tak, aby zajistila dodávku elektrické energie v době vysoké spotřeby a zároveň dodávala tepelnou energii pro areál THK v optimálním rozložení po většinu dne. Hlavní výhodou je samozřejmě vysoká celková účinnost (více než 90%). Další výhodou je snížení emisí CO2 ve srovnání s oddělenou výrobou elektřiny a tepla. Decentralizovaná výroba elektřiny zajišťuje snížení přenosových a distribučních ztrát.“ vysvětluje největší výhody aplikace kogeneračních jednotek Jaroslav Tvrdík, projektový manažer divize Energetické systémy společnosti Zeppelin.
 
Ten navíc předpokládá, že budoucí trend budování jednotek bude spočívat v kombi-naci s fotovoltaickými panely a akumulací energie do baterií. „Kogenerační jednotky se uplatňují v průmyslu tam, kde je celoroční potřeba teplé vody nejen k vytápění, ale také i pro technologické účely. V České republice přibývá každoročně asi 30 megawattů (MW) nových kogeneračních jednotek. Zájem o úsporné technologie bude úměrný tomu, jak poroste cena elektřiny a také jak bude nastaven roční zelený bonus KVET (kombinovaná výroba elektřiny a tepla). Tedy faktory, které motivují k provozování kogenerace ve špičkách cen elektřiny. Nutností je samozřejmě akumulace tepla,“ dodává Dalibor Zamykal, vedoucí obchodního od-dělení divize Energetické systémy společnosti Zeppelin.