Kogenerační jednotky

Zdroj elektrické a tepelné energie, pracující na principu kogenerace, uvádí společnost Zeppelin CZ s.r.o. na trh pod obchodním názvem BOOMEL®. Symbolem tohoto produktu je silný, pracovitý, spolehlivý, vytrvalý a žlutočerný čmelák.

Zeppelin CZ dodává kogenerační jednotky ve spolupráci s předními operátory energetického trhu.  Zeppelin CZ kogenerační jednotku navrhne, vypracuje projekt, zajistí výrobu všech komponent, dodá na místo instalace, uvede do provozu a zajistí její servis. Vlastní provoz a prodej elektřiny a tepla koncovému odběrateli zajišťuje operátor.

Základem zdroje BOOMEL® je vždy elektrocentrála Caterpillar. Pro motory této značky je charakteristická odolnost robustnost a spolehlivost (společně s technickými parametry na úrovni absolutní světové špičky), tak je známe ze stavebních strojů této značky. V projektu i kompletaci zdroje BOOMEL® jsou využity zkušenosti mateřské společnosti Zeppelin i výrobce motorů Caterpillar (v současné době je na světě v provozu více než 9000 plynových motorů Caterpillar).

Kogenerační jednotky Zeppelin CZ mohou spalovat zemní plyn, motorovou naftu, i rozličná alternativní paliva. Jsou určena pro synchronní provoz se sítí nebo pro ostrovní provoz. Konstrukčně jsou realizovány v provedení do strojovny, s protihlukovou kapotou nebo v kontejneru. Výkonový rozsah je od 400 kWe do 10 MWe v jednom stroji.

Jsou k dispozici dvě základní typové řady: BOOMEL® NAT GAS, kde se jako palivo využívá standardní zemní plyn, a BOOMEL® LOW GAS, kde je spalován bioplyn, případně obdobné nízkoenergetické palivo. Speciální verze je BOOMEL® DUAL, která využívá směsi kapalného a plynného paliva a používá se při optimalizaci nouzových zdrojů s dieselovými motory.

 Kogenerace Zeppelin CZ 

 Katalog plynových motorů Cat 3500