Kompaktní energocentra

Kompaktní energocentrum NZ2 je původním konstrukčním projektem Zeppelin CZ. Jedná se o sestavu elektrocentrály Cat s bezbateriovými zásobníky energie a dalšími nezbytnými komponenty (palivový systém, vzduchotechnika, rozvaděč apod.), která je umístěna v konstrukci skříňového typu.

Energocentrum NZ2 je bezbateriový zdroj založený na akumulaci energie v rotujícím setrvačníku. Mechanický systém akumulace je oproti systémům s choulostivými bateriovými zdroji spolehlivější a ekonomičtější. Energocentrum NZ2 slouží k trvalému napájení důležitých elektrických obvodů při zhoršení kvality napájecí sítě nebo při výpadku této sítě. Energocentrum NZ2 je odolné vůči extrémním klimatickým podmínkám a je nasazováno především v aplikacích s mimořádnými požadavky na provozní spolehlivost.

Nedílnou součástí dodávky energocentra od Zeppelin CZ je vypracování tzv. spolehlivostního projektu, který na základě matematické analýzy vstupních podmínek definuje jistotu dodávky elektrické energie pro napájený objekt či technologický celek. Zákazník si také může objednat proškolení obsluhy či dálkový on-line monitoring provozu z dispečinku Zeppelin CZ. Samozřejmostí je veškerý záruční i pozáruční servis.

Speciální energocentra
Divize Energetické systémy společnosti Zeppelin CZ dodává i vysoce specializované energetické systémy (energocentra) pro aplikace s mimořádnými bezpečnostními požadavky. Příkladem takových speciálních energocenter jsou instalace nouzových zdrojů v jaderných elektrárnách Dukovany a Temelín.

Technické údaje a další podrobnosti lze nalézt v katalogu.

Katalog NZ2