Motorgenerátory

Co se týče technicky-provozních vlastností, představují motorgenerátory značky Cat® světovou špičku. Požadovaný výkon zajišťují nízkoemisní dieselové motory Cat®.

Výhody:
• nízké provozní náklady
• dlouhá životnost a spolehlivost
• robustní konstrukce
• vysoký výkon při nízkých emisích

Výkonový rozsah: 9,5 kVA - 4 000 kVA

Energetické zabezpečení budov a technologických celků je jednou z klíčových činností divize Energetické systémy. Specialisté společnosti Zeppelin CZ najdou řešení pro nepřetržitou dodávku elektrické i tepelné energie všude tam, kde je tato energie „životně“ důležitá. Během 23 let na trhu instalovala divize v České republice i zahraničí více než 3000 záložních energetických zdrojů, mimo jiné v řadě nemocnic, výzkumných střediscích a laboratořích, v budovách integrovaného záchranného systému, na letištích v centru letového provozu, v armádních provozech nebo v jaderných elektrárnách. 

Komplexní dodávka nouzového zdroje elektrické energie zahrnuje:
• předprojektovou přípravu a konzultace
• zátěžovou analýzu
• projekt
• spolupráci při řešení rozvodny a dalších energetických systémů
• specifikaci a dodávku komponentů
• instalaci
• uvedení do provozu
• zaškolení obsluhy
• záruční i pozáruční servis
• dodávky náhradních dílů po celou dobu životnosti zařízení
• dálkový monitoring provozu

Technické údaje a další podrobnosti lze nalézt v katalogu.

Konstrukční katalog
elektrocentrál Cat