Plynové motory

Plynové motory výrobce Caterpillar se nejčastěji uplatní jako jednotky pro kombinovanou výrobu elektrické a tepelné energie (více viz Kogenerační jednotky). Všechny plynové motory Cat® jsou elektronicky řízené a pracují na principu spalování neobohacené směsi. Jsou úsporné a dosahují velmi nízkých emisních limitů oxidů dusíku.

Vybrané plynové motory Cat® mohou spalovat i nízkovýhřevné plyny, jako jsou skládkové plyny, bioplyny z čističek odpadních vod nebo plyny vznikající jako druhotný produkt při těžbě surovin. Nejmodernější plynové motory Cat® CG (dříve MWM) a 3516/20H se vyznačují mimořádně vysokou účinností. 

Výhody:
• nízké provozní náklady
• nízké emise
• výkonový rozsah od 200 kW do 6 000 kW
• spalování nízkovýhřevných plynů

Technické údaje a další podrobnosti lze nalézt v katalogu.

Katalog plynových
motorů Cat