Finišery

Nivelační systémy PCS900 od společnosti Trimble pracují s vysokou přesností a zajišťují tak snížení spotřeby materiálu a zrychlení produkce.

  • Systémy si vystačí bez vodících lanek a řeší tak celou řadu problémů.
  • Odpadá tak časově a cenově náročné napínání vodících lanek.
  • Žádné riziko posunutí nebo poškození
  • Žádné překážky pro nákladní vozidla

Díky použití univerzální totální stanice Trimble SPS930, která poskytuje pro použití finišeru potřebnou přesnost v řádu milimetrů, aktivního hranolu MT900 a řídící jednotky CB460 získáte flexibilitu kombinovaného 2D/3D řídícího systému. Jedna strana „žehličky“ se dá řídit výškově ve 3D, druhá pomocí 3D nebo 2D příčného sklonu, ultrazvukového senzoru a nebo 3D výšky.
Podle potřeby můžete nyní přepínat mezi 2D a 3D řízením. Dosud potřebné cenově nákladné napínání lanka odpadá.

Výhody

  • Rovná vozovka při optimální spotřebě materiálu.
  • Pokládka komplikovaných ploch jako jsou přechody, převýšené zatáčky nebo často se měnící příčné sklony.
  • Vysoká přesnost a realizace projektů podle 3D digitálního modelu terénu
  • Poloha (okraj vozovky) je přesně definovaná