Smart construction

Náš svět se zrychluje a propojuje. Nové technologie kráčí mílovými kroky a stavební technika rozhodně není pozadu. Co se před lety zdálo jako sci-fi, je dnes skutečností. Jednotlivé stavby se z počítačů projektantů přenáší přímo do terénu, na displeji stavebního stroje se zobrazuje rozsah plánovaných prací a stroj se jím samočinně řídí. Vše v reálném čase a s přesností na milimetry. To je současnost stavební techniky, to je propojená stavba, kterou vám v rámci nabídky strojů Cat nabízí i Zeppelin CZ.