Měřičské a kontrolní práce

Měřické a kontrolní systémy Trimble řady SPS poskytují dodavatelům speciální nástroje pro každého pracovníka na stavbě. Řada SPS je vyvinuta speciálně tak, aby ji byl schopen ovládat jakýkoliv pracovník na stavbě, ne pouze geodet. Práce v každé fázi tak probíhají rychleji bez prostojů, s menším počtem chyb a s nižšími náklady.

Nabízíme několik variant měřických systémů, které lze vhodně nakombinovat tak aby dostatečně splnily vaše potřeby a cíle použití. Pro účely kontrolního měření, svahování nebo výpočty kubatur přímo v terénu nabízíme nejmodernější GNSS rovery disponující centimetrovou přesností. Pro přesné kontrolní práce, skenování nebo řízení stavebních strojů v řádech milimetrů pak nejpřesnější a nejspolehlivější plně robotizované totální stanice