Tvorba digitálních modelů terénu a rozpočtů stavby

Pro účely řízení stavebních strojů nebo pro kontrolní měření na stavbě je potřeba mít kvalitní digitální model terénu (DMT). Kvalitně zpracovaný digitální model terénu pak slouží pro automatické navádění stavebního stroje a může také obsahovat komplexní data o stavebních pracích, takže budete mít veškeré potřebné informace přímo v řídící jednotce v kabině stavebního stroje nebo v polního kontroleru měřícího zařízení SPS. Tímto se pak minimalizují prostoje a čekání na geodetická vytyčení.