Vyhotovení digitálního modelu terénu

Dle Vašich požadavků vytvoříme model pro řízení zemních prací, pokládku jednotlivých konstrukčních vrstev komunikace, asfaltování i frézování. Digitální modely doplníme o podkresovou mapu dle Vašich požadavků. Podkresová mapa může například obsahovat doplňující údaje jako jsou spádové poměry, mocnost vrstev, terénní hrany nebo staničení.