Udržitelnost v Zeppelin CZ

Koncern Zeppelin si stanovil abmiciózní cíl stát se do roku 2035 klimaticky neutrální společností.

Z tohoto důvodu pokračuje v investicích do snižování dopadu činnosti na okolí. Věříme, že přijatá opatření jsou správná a že alespoň trochu přispějeme k udržitelné budoucnosti pro příští generace.