Snižování energetické náročnosti Zeppelin CZ

V Zeppelin CZ pokračujeme v realizaci projektů směřujících k úplné klimatické neutralitě společnosti. Investujeme do opatření a technologií, které by měly v budoucnu minimalizovat negativní dopady naší činnosti a přispět k lepšímu životnímu prostředí pro příští generace. Některé projekty jsou ve výstavbě, jiné jsou ve fázi příprav, mnohé jsou již hotové a přináší nám úspory energií či spotřeby už dnes.

LED OSVĚTLENÍ

Na většině poboček již bylo vyměněno osvětlení za úsporné světelné zdroje LED. Ty poskytují nejen lepší svítivost a tedy i lepší pracovní podmínky, ale také značně snižují energetickou náročnost. Například Mostecká pobočka po renovaci osvětlení meziročně vykázala spotřebu elektrické energie nižší o 24 %.

FOTOTERMIKA

Na pobočkách v Brně a v Ostravě jsme instalovali fototermické panely. Díky nim se voda od března do října ohřívá především sluncem. Proběhl energetický audit pobočky v Českých Budějovicích, abychom věděli, na co se při její plánované renovaci zaměřit.