3D Monitoring

Manažer kubatur materiálů

Budete mít komplexní přehled o datech objemů materiálů a míry zhutnění. Díky 3D monitoringu můžete monitorovat a nahrávat 3D informace o přesunech zeminy, získávat přesné informace o všech pracích včetně přílišného vybagrování a přesypání, přeplnění nebo přetížení. Tím snížíte jejich počet na minimum a tak dostanete vždy zaplaceno za všechnu práci, kterou odvedete. 3D monitoring také umožňuje vytvářet 3D modely povrchu, řezy, reporty objemů zemních prací a přehledné mapy výkopu a násypu (cut/fill mapy) a jejich pomocí srovnávat průběh provádění zemních prací s projektovanými daty po celou dobu projektu a to vše v reálném čase.

Manažer zhutňování

Průběžným monitoringem počtů pojezdů a míry zhutnění ve všech vrstvách materiálu zajistí úspěšné hutnící zkoušky, zajistíte jednotné tloušťky vrstev a omezíte přehutnění, čímž optimalizujete spotřebu paliva a pracovního času strojů a snížíte tak náklady na údržbu. Díky monitoringu teplotních map pro asfaltové válce vybavené teplotními senzory zajistíte optimální zhutnění v teplotním rozsahu specifikovaném projektem.