Letecké snímkování

Pomocí leteckého snímkování dronem jsme Vám schopni vytvořit digitální model snímkovaného území a použít výsledná data například pro výpočty kubatur nebo dokumentaci provádění zemních prací.  Projekt je potom možné mít neustále pod kontrolou a pomocí výstupů z leteckého snímkování včas výškově upravit projekt k dosažení ideální bilance Výkop/Násyp. Současně s digitálním modelem vytvoříme ortofoto mapu snímkovaného území, mračno bodů nebo jednotlivé snímky kolmých stěn a svahů. Nálety lze provádět i periodicky pro průběžné sledování výkopových prací na stavbě nebo dokumentaci těžby materiálů v lomech.