Certifikované přestavby

Cat Certified Rebuild | Cat PowerTrain Rebuild

Využijte naplno vlastnosti svého staršího stroje Cat® a nechte jej zrenovovat v rámci některého z certifikovaných programů výrobce. S využitím certifikované přestavby prodloužíte více než dvojnásobně jeho životnost a maximalizujete tak zhodnocení vaší počáteční investice.

Výhody certifikovaných programů Cat®  

Opravy dle standardů výrobce Caterpillar
Originální díly Cat® nebo Cat® REMAN

Nové výrobní číslo, plná záruka jako u nového stroje Cat®
Až dvounásobé prodloužení životnosti stroje
Modernizace přístrojového vybavení 

  

 

Cat® Certified Rebuild (CCR)

Komplexní a systematická přestavba stroje Cat®, která se řídí přísnými normami výrobce Caterpillar. Přestavba stroje probíhá v několika fázích, při kterých je zkontrolováno a vyměněno až 7 000 součástí za originální díly Cat®. Aby se dodržel přesně stanovený postup, je celý proces přestavby auditován včetně závěrečných zkoušek.  Repasovaný stroj dostává nové výrobní číslo a plnou záruku, zákazník obdrží certifikát o provedené přestavbě.

Cat® Certified Power Train Rebuild (CPT)

Alternativou ke komplexní přestavbě je renovace pohonného a hnacího ústrojí. Podobně jako u CCR jsou jednotlivé komponenty rozebrány, testovány a na základě jejich skutečného stavu jsou buď repasovány nebo vyměněny. I zde poskytuje výrobce na repasované pohonné ústrojí plnou záruku.