Servisní služby

Servis

V oblasti servisu a údržby strojů Cat nabízí společnost Zeppelin CZ široké spektrum kvalitních služeb, které jsou poskytovány jak přímo na místě nasazení stroje (polní servis), tak v autorizovaných dílnách Zeppelin CZ (v České republice je k dispozici celkem 8 servisních středisek). Společnost Zeppelin CZ disponuje také 11 moderními mazacími vozy, díky kterým je výměna olejů rychlá, pohodlná a ekologická.

Společnost Zeppelin CZ poskytuje celou řadu specializovaných služeb, díky kterým lze dlouhodobě udržovat stroje Cat ve špičkovém technickém stavu. Patří sem například diagnostické prohlídky TA1 / TA 2 nebo služby certifikované S•O•S laboratoře

Polní servis

Našim zákazníkům poskytujeme servisní podporu přímo na místě nasazení stroje. Výbava servisních aut polních mechaniků umožnuje provádět diagnostiku a opravy přímo v terénu. 

Dílenský servis

Pokud opravu či servisní zásah není možné zajistit, nebo efektivně provést v místě nasazení stroje, využíváme dílenské zázemí na našich pobočkách. V dílnách Zeppelin CZ, které jsou rovnoměrně rozmístněné na celém území ČR, jsme schopni provádět střední i generální opravy jednotlivých komponent či celých strojů.

Diagnostika pásových podvozků

Diagnostika pásových podvozků CTS využívá databázi zákazníků, kde se u každého stroje sleduje časový průběh opotřebení pásového podvozku. Na základě toho je možné velmi přesně předpovědět životnost podvozku a připravit se na renovaci. Program CTS umožňuje přenos údajů naměřených ultrazvukovou sondou do počítače a díky rozsáhlé databázi údajů o typech podvozků a jejich použití umožňuje polním technikům poskytnout zákazníkovi všechny potřebné informace i v případě, že se rozhodne pro záměnu podvozku za jiný typ.

Diagnostické prohlídky TA1 / TA2

Pravidelné prohlídky strojů po 1000 / 2000 odpracovaných hodinách. Prohlídky v autorizovaných servisních dílnách Zeppelin CZ umožňují včasnou diagnostiku případných problémů na stroji.
 

Ukázka TA1 reportu