Cat Product Link™

Díky systému Cat® Product Link™ mohou majitelé strojů efektivně spravovat a řídit svoji flotilu.
Majitelé strojů s aktivovaným systémem Cat® Product Link™ mohou nyní NOVĚ využívat výhod programu Equipment Management Solutions.

Užitečné informace o strojích jsou k majitelům přenášeny pomocí aplikace Vision Link. Ta umožňuje v přehledném grafickém rozhraní sledovat provozně-technický stav strojů, včetně nájezdů motohodin, vytíženosti nebo spotřeby paliva.

   Vstup do aplikace VisionLink 

Služba Condition Monitoring

Využijte data, získaná prostřednictvím systému Cat®Product Link™, pro hospodárné řízení provozu vašeho stroje. Služba Condition Monitoring kombinuje prvky klasického servisu/údržby s moderními telematickými technologiemi pro přenos dat ze strojů. Principem této služby  je centralizace veškerých dat o provozu stroje přímo u Zeppelin CZ, což umožňuje efektivnější správu stroje.

Data pro Condition Monitoring

  • systém Cat®Product Link™
  • report TA1
  • analýza vzorků S•O•S laboratoře

Služba Condition Monitoring je určena jak pro nové, tak pro použité stroje Cat®. Podmínkou je mít ke stroji uzavřenou servisní smlouvu a aktivovaný systém Cat®Product Link™. Ten může být zpětně nainstalován na většinu středních a velkých strojů s rokem výroby 2005 a výše.