Podmínky pronájmu

Pro sepsání smlouvy požadujeme následující doklady

  • Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci DIČ, 
  • Živnostenský list, Osvědčení o registraci DIČ
  • Živnostenský list, Občanský průkaz
  • Občanský průkaz, Rodný list

V případě zapůjčení stroje bez obsluhy požadujeme platný doklad o odborné způsobilosti pro práci s daným typem stroje.

Obchodní podmínky
pronájmu