ECORENT – NOVÁ ZNAČKA PŮJČOVNY STROJŮ ZEPPELIN CZ

Téma udržitelnosti se dostává stále více do popředí. I pro nás v Zeppelin CZ hraje velkou roli – a to jak z hlediska naší vlastní obchodní činnosti, tak i v souvislosti s výrobky a službami, které v této oblasti nabízíme našim zákazníkům.

 


Udržitelnost jako téma bereme vážně, chceme, aby naše podnikání nemělo negativní vliv na kvalitu životního prostředí budoucích generací. Odpovědné a udržitelné zacházení s životním prostředím a zdroji totiž tvoří jeden z ústředních prvků naší obchodní filozofie.

Koncern Zeppelin přijal strategii, jejíž cílem je dosáhnout celkové klimatické neutrality společnosti do roku 2030. Součástí mnoha konkrétních opatření směřujících k tomuto našemu cíli je i program EcoRent nově spouštěný v Půjčovně strojů Zeppelin CZ.

 

 

 

STROJE Z PROGRAMU ECORENT JSOU VHODNÉ DO CHRÁNĚNÝCH KRAJINNÝCH OBLASTÍ, CENTER MĚST ČI UZAVŘENÝCH PROSTOR.

 

EcoRent spojuje nejmodernější technologie šetrné k životnímu prostředí s maximální účinností a bezpečnostními standardy. S naším programem EcoRent nabízíme všem firmám, které mají vysoké ekologické a ekonomické nároky, vhodná řešení pro ekologicky šetrnou výstavbu a práci v ekologicky citlivých oblastech.

Stroje z programu EcoRent nabízí našim zákazníkům možnost používat stroje v chráněných krajinných oblastech, centrech měst či uzavřených prostorách, zároveň přináší benefity v podobě nižší spotřeby paliva, nižší hlučnosti a efektivnější práce. To vše šetří nejen životní prostředí, ale i náklady.

Flotilu techniky zařazené do programu EcoRent postupně rozšiřujeme. Můžete tu tak nalézt stavební stroje, ale i pracovní plošiny pro práce ve výškách a mnohá další zařízení. Naším cílem je nabízet vhodná udržitelná řešení pro potřeby projektů všech našich zákazníků.

 

Systémy řízení strojů, jako je například AccuGrade, umožňují práci řízenou pomocí GPS s přesností na centimetry. Odpadají tak časově náročná měření a doba provozu stroje se zkracuje až o 30 %. Vestavěné asistenční systémy navíc zajišťují efektivnější provoz, a tím i další úsporu paliva.

 

 

Nabízíme technologie motoru splňující nejnovější emisní normy, hybridní a elektrické pohony, stavební stroje s elektronickým řízením pro větší úsporu paliva a také pohony s výjimečně nízkou hlučností.

 

 

Stroje označené zelenou plaketou EcoRent si můžete již dnes pronajmout na pobočkách Půjčovny strojů Zeppelin CZ.