27.října 2021: Záložní zdroje CAT pro velkosklad

Dieselové motorgenerátory americké značky Caterpillar zajišťují zálohu v jednom z největších skladů předního potravinového řetězce v České republice. Co všechno musí motory CAT umět? Na jaké situace jsou připravené?

 

[25. října 2021, Modletice] – Jistota je jednou z nejdůležitějších hodnot nejen v životě, ale i v podnikání. Každý velkosklad potřebuje jistotu, že dokáže stoprocentně fungovat i v případě, že by došlo k neočekávanému výpadku elektrického proudu. Ještě víc to platí pro sklady potravin, které bez nezbytného chlazení rychle podléhají zkáze.

Ve velkoskladu jsou na elektřinu připojené chladící a mrazící haly, všechna světla, administrativní prostory i protipožární zabezpečení. Ve chvíli nečekaného výpadku by napájení objektu automaticky převzaly dva záložní dieselové motory CAT 3516 o celkovém výkonu 3200 kW. „I při plné zátěži garantujeme 48 hodin nepřetržitého provozu bez nutnosti doplňování paliva,” říká Jiří Dohnal z divize Energetické systémy společnosti Zeppelin CZ, která je výhradní distributorem zařízení americké firmy Caterpillar v České republice.


Oba šestnáctiválcové motory jsou plně zastupitelné, což znamená, že v okamžiku výpadku naběhnou oba motory a po deseti minutách řídící jednotky vyhodnotí aktuální zátěž. Pokud zátěž nepřesáhne 80 % výkonu jednoho motoru, pak se jeden z motorů odpojí a dál již zálohuje velkosklad jen jeden motor s tím, že se střídají po pěti motohodinách až do okamžiku, kdy se plně obnoví dodávka elektrické energie ze sítě. Fázovací jednotky firmy ComAp zajišťují plynulý návrat napájení ze sítě bez výpadku.

Motorgenerátory CAT mají zdvojené startovací baterie a zdvojené startéry pro bezpečné nastartování. Nabíječka startovacích baterií průběžně vyhodnocuje jejich stav pravidelnými testy. Motory jsou neustále předehřívány devítikilowatovým tělesem na teplotu 40 °C, aby v případě výpadku dodávky energie ze sítě mohly okamžitě přejít do plného výkonu.

 

 Jsou primárně zásobovány naftou z provozních nádrží o objemu 1500 litrů, které jsou automaticky doplňovány ze tří dalších nádrží o celkovém objemu 45 000 litrů. Motorgenerátory se testují každý týden bez zátěže a jednou za měsíc se zátěží, kdy se po nastartování nafázují na místní síť a převezmou zátěž celého objektu. Vedle samotných motorů se tak pravidelně zkouší celý systém energocentra včetně vzduchotechniky, palivového, výfukového systému včetně automatizace.

Celý systém Energocentra složený ze dvou motorgenerátorů CAT 3516, palivového hospodářství, vzduchotechniky, odtahu spalin a řídících rozvaděčů jsme předali zákazníkovi v červnu 2020. Od té doby slouží k plné spokojenosti zákazníka.