15. listopadu 2021: Vodíkové motory CAT se představují

Společnost Caterpillar nabídne svým zákazníkům energetická řešení založená 100% na vodíku

[10. října 2021, DEERFIELD, IL] – Společnost Caterpillar Inc. oznámila, že ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 začne formou zakázkové výroby nabízet plynové motorgenerátory Cat®, které budou ze 100% spalovat vodík, a to včetně plně obnovitelného zeleného vodíku. Navíc ještě letos uvede společnost Caterpillar na trh komerčně dostupná energetická řešení o výkonu od 400 kW do 4,5 MW, která bude možno nakonfigurovat pro provoz na zemní plyn s příměsí až 25 % vodíku.

Tyto tržně zaměřené inovace se využívají pro projekty, které v současné době fungují na zemní plyn s příměsí až 80 % vodíku, a pomáhají tak plnit cíle zákazníků v oblasti snižování emisí uhlíku pomocí vysoce výkonných a nákladově efektivních technologií, které jsou důkazem toho, že se v blízké budoucnosti vodík stane životaschopnou alternativou jakožto zdroj paliva. Společnost Caterpillar s využitím svých 35-letých zkušeností na mnoha trzích i nadále pracuje na zdokonalování výkonnosti vodíkem poháněných energetických technologií s minimálními dopady na náklady na servisní údržbu, dostupnost a provozní náklady.

„Svět energetických řešení se proměňuje s tím, jak se zákazníci snaží maximalizovat ekologické a ekonomické přínosy snižování uhlíkové náročnosti,“ řekl Bart Myers, generální ředitel divize Caterpillar Large Electric Power.“ Rozšiřujeme naše vedoucí postavení pomocí mnoha iniciativ, které jsou důkazem životaschopnosti energetických řešení, jež mohou využívat celou řadu typů druhů vodíku, včetně plně obnovitelného. Naším cílem je zkrátit cestu ke komerční dostupnosti těchto řešení.“ 

Nové výrobky společnosti Caterpillar v oblasti zdrojů elektrické energie s možností vodíkového pohonu

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 začne společnost Caterpillar nabízet plynový motorgenerátor Cat G3516H, který je speciálně zkonstruován tak, aby mohl fungovat čistě na vodík. Agregát Cat G3516H bude zpočátku k dispozici jako předváděcí jednotka v Severní Americe. S prvními dodávkami v Evropě se počítá koncem roku 2022. Agregát bude nabízen se jmenovitým výkonem 1250 kW při frekvenci 50 nebo 60 Hz pro použití v režimu CONTINUOUS (trvalý výkon), PRIME (základní výkon) a špičkování.

Ještě letos začne společnost Caterpillar v Severní Americe a Evropě postupně uvádět na trh také komerčně dostupné plynové motorgenerátory Cat CG132B, CG170B, G3500H, G3500 s funkcí Fast Response (rychlá odezva) a CG260, které budou konstruovány tak, aby umožňovaly provoz na zemní plyn s příměsí až 25 % vodíku pro použití v režimu CONTINUOUS, PRIME a špičkování. Kromě toho bude společnost nabízet sady pro dodatečnou montáž, které pro vybrané agregáty postavené na těchto motorových platformách poskytne možnost využít až 25 % příměsi vodíku.

Plány na provoz strojů na čistě vodíkový pohon zahrnují vývoj řady komerčně dostupných výrobků a vylepšení stávajících plynových motorgenerátorů Cat. Vývoj a uvádění těchto řešení na trh je odpovědí společnosti na potenciální růst poptávky zákazníků souběžně s tím, jak se rozvíjí infrastruktura pro dodávky vodíku. Tyto iniciativy svědčí o tom, jak komplexně a zeširoka společnost Caterpillar vnímá svůj závazek pomáhat zákazníkům s plněním jejich klimatických cílů.

Přední postavení společnosti Caterpillar v oblasti udržitelného rozvoje

Pístové motory a plynové turbíny na vodíkový pohon i projekty palivových článků na bázi obnovitelného zeleného vodíku společnosti Caterpillar jsou nejnovějšími příklady úsilí, které společnost věnuje vývoji energetických řešení, jež pomáhají zákazníkům využívat udržitelnější zdroje energie:


• Plynové turbíny Solar® používají směsi s vysokým obsahem vodíku již desítky let a dnes jsou schopny fungovat čistě na vodíkový pohon. Solar má ve světě instalovaných velké množství plynových turbín poháněných směsí s vysokým obsahem vodíku.
• Technologie hybridních energetických řešení společnosti Caterpillar zahrnují fotovoltaické (PV) solární moduly, obousměrné měniče (BDP), modulární systémy pro skladování (akumulaci) energie (ESS), pokročilé regulátory (řídící jednotky) microgrids a plně digitální monitoring (vzdálený přístup).
• Kogenerační systémy Cat pro kombinovanou výrobu tepla a energie (KGJ) lze použít jako zdroj energie při zátěži a současně pro vysoce účinné vytápění a chlazení.
• Agregáty Cat lze nakonfigurovat na pohon spalující řadu bioplynů, včetně bioplynu vzniklého fermentací, skládkového a kalového plynu z odpadních vod.
• Již více než deset let umožňují energetická řešení Cat s dieselovými motory také provoz na rozmanitá paliva z hydrogenovaného rostlinného oleje (HVO). Toto řešení najde uplatnění mimo jiné v systému pro datová centra společnosti Microsoft ve Švédsku, který bude využívat společně zpracovanou syntetickou naftu obsahující více než 50 % obnovitelných surovin.
• Společnosti Caterpillar a Certarus Ltd. v dubnu oznámily uzavření memoranda o porozumění, jehož cílem je prozkoumat možnosti, jak mohou svým společným zákazníkům nabízet nízkouhlíková energetická řešení. Společnosti budou spolupracovat na rozvoji využívání paliv s nižším obsahem uhlíku, včetně vodíku, a také konvenční a obnovitelné verze zemního plynu.

 

Tyto iniciativy svědčí o tom, že společnost Caterpillar dělá pro snižování emisí uhlíku opravdu hodně. V této oblasti neustále investuje do nových výrobků, technologií a služeb. Společnost Caterpillar pomáhá zákazníkům s plněním jejich klimatických cílů tím, že jim dodává výrobky, které usnadňují přechod na jiné palivo, zvyšují provozní účinnost a snižují emise. Kromě toho, že společnost Caterpillar umožňuje zvyšovat používání nízkouhlíkových paliv, nabízí i pokrokové inovace v oblasti energetiky, jako je například lokomotiva a podzemní nakladač na bateriový pohon, bateriově poháněné stavební stroje, elektrické a hybridní pohonné jednotky a Microgrids.