Pásová rýpadla

Mini-rýpadla 0,9 až 10 tun

Minirýpadla Caterpillar se vyznačují robustní konstrukcí a širokým využitím v mnoha možných aplikacích. Díky početnému sortimentu příslušenství jsou tyto stroje všestrannými pomocníky.
Výkon motoru
9,6
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
1,7 / 2,9
m
Provozní hmotnost
935 - 985
kg
Typ
Výkon motoru
14,3
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
2,5 / 3,9
m
Provozní hmotnost
1 575 - 1 760
kg
Typ
Výkon motoru
15,7
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
2,5 / 3,9
m
Provozní hmotnost
1 755 - 1 960
kg
Výkon motoru
15,7
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
2,5 / 4,1
m
Provozní hmotnost
1 785 - 1 835
kg
Typ
Výkon motoru
15,7
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
2,6 / 4,0
m
Provozní hmotnost
1 835 - 2 025
kg
Výkon motoru
15,7
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
2,6 / 4,2
m
Provozní hmotnost
2 045 - 2 200
kg
Typ
Výkon motoru
17,6
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
2,6/ 4,7
m
Provozní hmotnost
2 670 - 3 660
kg
Typ
Výkon motoru
17,6
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
2,9 / 5,2
m
Provozní hmotnost
3 140 - 3 545
kg
Typ
Výkon motoru
17,6
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
3,1 / 5,5
m
Provozní hmotnost
3 620 - 4 190
kg
Typ
Výkon motoru
33,6
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
3,5 / 5,5
m
Provozní hmotnost
4 025 - 4 475
kg
Typ
Výkon motoru
33,6
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
3,6 / 5,9
m
Provozní hmotnost
5 105 - 5 764
kg
Typ
Výkon motoru
41,7
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
4,1 / 6,7
m
Provozní hmotnost
6 485 - 7 175
kg
Typ
Výkon motoru
43,2
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
4,7 / 7,8
m
Provozní hmotnost
7 532 - 8 233
kg
Typ
Výkon motoru
55,4
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
4,6 / 7,0
m
Provozní hmotnost
8 146 - 9 380
kg
Typ
Výkon motoru
55,4
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
4,7 / 7,0
m
Provozní hmotnost
8 756 - 9 403
kg
Typ
Výkon motoru
55,4
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
5,2 / 8,0
m
Provozní hmotnost
9 601 - 10 182
kg
Typ Výkon motoru Max. hloub. dosah / max. dosah Provozní hmotnost
9,6 kW 1,7 / 2,9 m 935 - 985 kg
14,3 kW 2,5 / 3,9 m 1 575 - 1 760 kg
15,7 kW 2,5 / 3,9 m 1 755 - 1 960 kg
15,7 kW 2,5 / 4,1 m 1 785 - 1 835 kg
15,7 kW 2,6 / 4,0 m 1 835 - 2 025 kg
15,7 kW 2,6 / 4,2 m 2 045 - 2 200 kg
17,6 kW 2,6/ 4,7 m 2 670 - 3 660 kg
17,6 kW 2,9 / 5,2 m 3 140 - 3 545 kg
17,6 kW 3,1 / 5,5 m 3 620 - 4 190 kg
33,6 kW 3,5 / 5,5 m 4 025 - 4 475 kg
33,6 kW 3,6 / 5,9 m 5 105 - 5 764 kg
41,7 kW 4,1 / 6,7 m 6 485 - 7 175 kg
43,2 kW 4,7 / 7,8 m 7 532 - 8 233 kg
55,4 kW 4,6 / 7,0 m 8 146 - 9 380 kg
55,4 kW 4,7 / 7,0 m 8 756 - 9 403 kg
55,4 kW 5,2 / 8,0 m 9 601 - 10 182 kg

Rýpadla 11 až 40 tun

Rýpadla Caterpillar střední váhové kategorie (12-40 tun) se vyplatí po všech stránkách. Nabízejí zvýšenou produktivitu, nízkoemisní efektivní motory a bezproblémové použití lopat a dalších přídavných zařízení. Prodloužené výměnné intervaly a nižší spotřeba při hloubení příkopů nebo nakládání na nákladní vozy umožňují snižovat zákazníkovy provozní náklady.
Typ
Výkon motoru
82
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
6,0 / 8,7
m
Provozní hmotnost
13,4 - 14,7
t
Výkon motoru
55
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
6,0 / 8,7
m
Provozní hmotnost
13,3 - 14,0
t
Typ
Výkon motoru
82
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
6,0 / 8,7
m
Provozní hmotnost
14,9 - 17,7
t
Výkon motoru
74
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
6,0 / 8,7
m
Provozní hmotnost
14,9 - 16,3
t
Typ
Výkon motoru
98
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
6,6 / 9,2
m
Provozní hmotnost
17,7 - 19,2
t
Výkon motoru
90
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
6,6 / 9,2
m
Provozní hmotnost
17,0 - 17,5
t
Typ
Výkon motoru
128
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
6,7 / 9,8
m
Provozní hmotnost
21,8 - 23,3
t
Výkon motoru
109
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
6,7 / 9,8
m
Provozní hmotnost
21,5 - 22,4
t
Typ
Výkon motoru
129
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
6,7 / 10,2
m
Provozní hmotnost
23,2 - 25,3
t
Typ
Výkon motoru
129
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
6,7 / 10,1
m
Provozní hmotnost
26,1 - 28,4
t
Typ
Výkon motoru
151
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
6,8 / 10,1
m
Provozní hmotnost
25,8 - 28,0
t
Typ
Výkon motoru
205
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
7,3 / 10,7
m
Provozní hmotnost
30,4 - 32,8
t
Typ
Výkon motoru
151
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
7,3 / 10,7
m
Provozní hmotnost
29,3 - 30,5
t
Typ
Výkon motoru
205
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
7,5 / 11,2
m
Provozní hmotnost
34,9 - 36,3
t
Typ
Výkon motoru
225
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
8,2 / 11,7
m
Provozní hmotnost
35,3 - 38,5
t
Typ
Výkon motoru
259
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
8,2 / 11,7
m
Provozní hmotnost
36,6 - 39,2
t
Typ Výkon motoru Max. hloub. dosah / max. dosah Provozní hmotnost
82 kW 6,0 / 8,7 m 13,4 - 14,7 t
55 kW 6,0 / 8,7 m 13,3 - 14,0 t
82 kW 6,0 / 8,7 m 14,9 - 17,7 t
74 kW 6,0 / 8,7 m 14,9 - 16,3 t
98 kW 6,6 / 9,2 m 17,7 - 19,2 t
90 kW 6,6 / 9,2 m 17,0 - 17,5 t
128 kW 6,7 / 9,8 m 21,8 - 23,3 t
109 kW 6,7 / 9,8 m 21,5 - 22,4 t
129 kW 6,7 / 10,2 m 23,2 - 25,3 t
129 kW 6,7 / 10,1 m 26,1 - 28,4 t
151 kW 6,8 / 10,1 m 25,8 - 28,0 t
205 kW 7,3 / 10,7 m 30,4 - 32,8 t
151 kW 7,3 / 10,7 m 29,3 - 30,5 t
205 kW 7,5 / 11,2 m 34,9 - 36,3 t
225 kW 8,2 / 11,7 m 35,3 - 38,5 t
259 kW 8,2 / 11,7 m 36,6 - 39,2 t

Rýpadla 41 až 100 tun

Nejvyšší hmotností třída rýpadel Caterpillar nalezne uplatnění především při rozsáhlých zemních pracech a v těžebním průmyslu. Tyto stroje se vyznačují nejnižšími náklady na m3 při nakládání na pevné dampry a velmi snadno se udržují díky pokrokové konstrukci a výborné přístupnosti servisních míst. Maximálně izolovaná kabina napomáhá produktivitě strojníka, protože snižuje vibrace a odstiňuje hluk. Rýpadla Cat se hodí i na ty nejtěžší zemní práce.
Typ
Výkon motoru
234
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
8,2 / 11,7
m
Provozní hmotnost
39,3 - 41,8
t
Typ
Výkon motoru
304
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
7,5 / 11,7
m
Provozní hmotnost
51,1 - 53,5
t
Výkon motoru
304
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
7,5 / 11,7
m
Provozní hmotnost
51,2 - 53,8
t
Výkon motoru
352
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
9,7 / 14,2
m
Provozní hmotnost
71,0 - 75,6
t
Výkon motoru
391
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
11,8 / 17,3
m
Provozní hmotnost
86,3 - 92,1
t
Typ Výkon motoru Max. hloub. dosah / max. dosah Provozní hmotnost
234 kW 8,2 / 11,7 m 39,3 - 41,8 t
304 kW 7,5 / 11,7 m 51,1 - 53,5 t
304 kW 7,5 / 11,7 m 51,2 - 53,8 t
352 kW 9,7 / 14,2 m 71,0 - 75,6 t
391 kW 11,8 / 17,3 m 86,3 - 92,1 t

Rýpadla s prodlouženým dosahem

Aby mohly stroje pracovat i v těžko dostupném terénu, konstruktéři společnosti Caterpillar je vybavili výložníkem s prodlouženým dosahem. Tyto rýpadla dokážou pracovat i v místech, kam se standardně vybavené stroje těžko dostávají. Výkonný motor Caterpillar a výložník s funkcí SmartBoom tlumící vibrace jdoucí do stroje dělají z těchto strojů neocenitelné pomocníky.
Výkon motoru
151
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
14,6 / 18,3
m
Provozní hmotnost
29,3 - 30,4
t
Výkon motoru
234
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
13,1 / 18,1
m
Provozní hmotnost
43,9
t
Výkon motoru
304
kW
Max. hloub. dosah / max. dosah
13,0 / 19,6
m
Provozní hmotnost
59,4
t
Typ Výkon motoru Max. hloub. dosah / max. dosah Provozní hmotnost
151 kW 14,6 / 18,3 m 29,3 - 30,4 t
234 kW 13,1 / 18,1 m 43,9 t
304 kW 13,0 / 19,6 m 59,4 t

Demoliční rýpadla

Dlouhý a stabilní výložník, zesílená nástavba a podvozek a hydraulicky sklopná kabina dělají z těchto speciálních strojů, stejně jako další technická vylepšení, ideální demoliční nástroje. Strojníci se mohou při práci spolehnout na maximální spolehlivost i bezpečnost.
Výkon motoru
234
kW
Max. výškový dosah / max. dosah
22,0 / 13,6
m
Provozní hmotnost
53,6-55,5
t
Výkon motoru
316
kW
Max. výškový dosah / max. dosah
27,7 / 15,8
m
Provozní hmotnost
63,2 – 65,5
t
Typ Výkon motoru Max. výškový dosah / max. dosah Provozní hmotnost
234 kW 22,0 / 13,6 m 53,6-55,5 t
316 kW 27,7 / 15,8 m 63,2 – 65,5 t

Step

Napište nám

X

povinná pole