Systém řízení

Technologická sada hybridních energetických řešení Cat je navržena tak, aby snížila náklady na palivo, výdaje za elektřinu, emise a celkové náklady na vlastnictví a zároveň zvýšila energetickou odolnost i v těch nejnáročnějších prostředích. Mezi klíčové nabídky v sadě hybridních energetických řešení patří:

Řízení

Hlavní regulátor mikrosítě Cat (MMC) zajišťuje nepřetržitou dodávku vysoce kvalitní elektrické energie za nejnižší náklady tím, že řídí tok energie ze zdroje do systému.

Obousměrné měniče Cat (BDP) zajišťují skutečný a jalový výkon s možností vytváření a sledování sítě.

Vzdálený přístup

Dálkové monitorovací zařízení připojeného systému Cat nabízí sběr údajů o výkonu zařízení v reálném čase a dálkové monitorování zařízení v aplikacích mikrosítě Cat.