Obnovitelné zdroje

Solární panely

Solární panely Cat PVC395 MP o jmenovitém výkonu 395 W a dosahují účinnosti přes 19 pro-cent díky inovativnímu tvaru šindelových solárních článků s několika záložními dráhami pro tok elektrické energie. Tím je vyřešeno mnoho problémů spojených se spolehlivostí tradičních so-lárních panelů s předním kontaktem. Panely navíc využívají jedinečnou strukturu paralelních obvodů, která významně omezuje ztráty energie způsobené stínem a znečištěním

Úložiště energie

Nepostradatelnou součástí řešení MicroGrid je i sada baterií. Toto energetické úložiště zajišťuje stabilitu výkonu systému a zároveň umožňuje uložit přebytky energie. Díky tomu je práce celého systému ještě úspornější, ekonomičtější a šetrnější k životnímu prostředí.