Zeppelin CZ přichází ze značkou ECO by ZEPPELIN

Zeppelin CZ přechází na nové obnovitelné materiály. Na reklamních předmětech a věcech denní potřeby se v Zeppelin CZ začalo objevovat logo ECO BY ZEPPELIN.

Není třeba velkých okázalých gest, každý i malý krůček k udržitelnosti se počítá. Proto jsme přišli se značkou ECO BY ZEPPELIN. Takto označené předměty jsou vybírány tak, abychom co možná nejvíce snížili negativní dopad na životní prostředí. Každým takovým krokem se znovu přibližujeme našemu cíli stát se udržitelnou a klimaticky neutrální společností. Věříme, že i drobnosti mohou přispět k zachování lepšího světa pro příští generace.

Se značkou ECO BY ZEPPELIN se již nyní setkávají zákazníci a obchodní partneři nejen v České republice, ale napříč všemi trhy, kde působí koncern Zeppelin.