Podpora

Přirozenou a nedílnou součástí podnikatelských aktivit skupiny Zeppelin a jejich dceřiných společností je společenská odpovědnost. Skupina Zeppelin, věrna odkazu svého zakladatele, hraběte Ferdinanda von Zeppelin, podporuje celou řadu činností v oblasti kultury, vědy, vzdělání, sportu a veřejně prospěšných aktivit.
 
V rámci České republiky je společnost Zeppelin CZ činná hned v několika veřejně prospěšných a charitativních projektech. Pravidelně přispívá například nadaci Jedličkův ústav Praha na provoz a modernizaci vozového parku pro přepravu tělesně postižených osob.