Pásové dopravníky

Zeppelin CZ, divize Důlní stroje, nabízí dodávku kompletních pásových dopravních linek pro přepravu sypkých materiálů jak v podzemních dolech, tak i v povrchových provozech. Pásové dopravníky jsou koncipovány jako soubor dílčích uzlů, ze kterých se dle projektové dokumentace sestaví vhodný provozní celek pro přepravu surovin a materiálu. 

Po posouzení všech technických, ekonomických a bezpečnostních požadavků ze strany budoucího provozovatele je navrženo technické řešení tak, aby splňovalo individuální potřeby uživatele, včetně případů, kdy se počítá s budoucím rozšířením těžby či přemístěním dopravníků do jiných lokalit. Veškeré typy pásových dopravníků jsou dodávány s plně automatizovaným režimem provozu, který je požadován objednatelem.

Zeppelin CZ, divize Důlní stroje, rovněž zajišťuje instalaci pásových dopravníků, včetně servisu a kompletních dodávek náhradních dílů. Součástí dodávek pásových dopravníků je dodávka NkP (návodů k používání), soupis náhradních dílů, včetně objednacích čísel, a údaje o hmotnostech a rozměrech.

Více informací naleznete v brožuře.